"ევრო ფარმი"

„ევრო ფარმი“ გამოირჩევა განსაკუთრებული მიდგომით ადგილობრივ ფერმერებთან თანამშრომლობის და მათი განვითარების ხელშეწყობის კუთხით. დღესდღეობით 200-ზე მეტი ფერმერი თანამშრომლობს კომპანიასთან და მოსავლის რეალიზაციის გარდა მხარდაჭერას იღებს წარმოების კონსულტაციის, წინასწარ დაფინანსების მიღების და სხვა აქტივობების კუთხით.