"ევრო ფარმი"

კომპანია ,,ევრო ფარმი’’ და აგრო სექტორში მოწინავე კომპანია “Silk Water Group”-თან  ერთად საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს ინოვაციურ პროექტს . ამჟამად ალფა-ალფის საშრობი და შეფუთვის ქარხნის მშენებლობა მიმდინარეობს ქალაქ გორის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც არაბული და ევროპის ქვეყნებში შეძენილი ალფაფა ექსპორტირდება.

 

ჩვენი პროგრამის ფარგლებში შეგიძლიათ მიიღოთ მაღალი შემოსავალი, და სტაბილური ასევე, გარანტირებული გაყიდვები.. კერძოდ კი თქვენ მიიღებთ შემდეგ სარგებელს:

ალფა ალფის წარმოების პროცესების შესახებ უფასო კონსულტაციას;

თესლის / პესტიციდების / სასუქების წინასწარი დაფინანსება მოსავლის მიღებისას გადახდის შესაძლებლობით;

პერიოდული მონიტორინგი და დახმარება თქვენი მოსავლის გაუმჯობესების მიზნით;

წინასწარ მოლაპარაკება და კონსულტაცია ფასებისადა მინიმალური გაყიდვების შესახებ. შესყიდვები უზრუნველყოფილია კონტრაქტის საფუძველზე.

"ევრო ფარმი"

კომპანია ,,ევრო ფარმი’’ და აგრო სექტორში მოწინავე კომპანია “Silk Water Group”- თან  ერთად საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს ინოვაციურ პროექტს . ამჟამად ალფა-ალფის საშრობი და შეფუთვის ქარხნის მშენებლობა მიმდინარეობს ქალაქ გორის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც არაბული და ევროპის ქვეყნებში შეძენილი ალფაფა ექსპორტირდება.

ჩვენი პროგრამის ფარგლებში შეგიძლიათ მიიღოთ მაღალი შემოსავალი, და სტაბილური ასევე, გარანტირებული გაყიდვები.. კერძოდ კი თქვენ მიიღებთ შემდეგ სარგებელს:

ალფა ალფის წარმოების პროცესების შესახებ უფასო კონსულტაციას;

თესლის / პესტიციდების / სასუქების წინასწარი დაფინანსება მოსავლის მიღებისას გადახდის შესაძლებლობით;

პერიოდული მონიტორინგი და დახმარება თქვენი მოსავლის გაუმჯობესების მიზნით;

წინასწარ მოლაპარაკება და კონსულტაცია ფასებისადა მინიმალური გაყიდვების შესახებ. შესყიდვები უზრუნველყოფილია კონტრაქტის საფუძველზე.