კომპანია ევრო ფარმი გთავაზობთ საუკეთესო ხარისხის სასათბურე ტექნოლოგიებს და ხილ-ბოსტნეულის შესაფუთ ხაზებს, რომელიც წარმოებულია ესპანეთში.
კონსტრუქციები გამოირჩევა მდგრადობით, მაღალი ხარისხით, სპეციალურარ მორგებულია ადგილობრივ კლიმატურ პირობებს. სათბურების მინიმალური სიმაღლეა 4,50 მეტრი, რაც უზრუნველყოფს ვენტილაციის მაღალ ხარისხს. შემოთავაზებული კონსტრუქციები იყოფა ორ ჯგუფად:

ნახევრად-პროფესიონალური:

სიმაღლე: მინ. 4,50 მეტრი, სიგანე მინ. 9,60 მეტრი. საბაზისო კონსტრუქცია მოიცავს შემდეგს: 5 შრიანი 252 მიკრონიანი ფირი, გვერდითა კედლების მექანიკური ამწევი სისტემა, მწერების ბადე, სახურავის მექანიკური ამწევი სისტემა, გალვანიზირებული რკინის კონსტრუქცია, საირიგაციო სისტემა – 16 ევროდან.

პროფესიონალური:

სიმაღლე: მინ. 7,05 მეტრი, სიგანე მინ. 9,60 მეტრი. საბაზისო კონსტრუქცია მოიცავს შემდეგს: 5 შრიანი 252 მიკრონიანი ფირი, გვერდითა კედლების ავტომატური ამწევი სისტემა, მწერების ბადე, სახურავის ავტომატური ამწევი სისტემა, გალვანიზირებული რკინის კონსტრუქცია, დასაჩრდილებელი ბადე, წყლის დრენაჟის სისტემა, ბოსტნეულის დასაკიდებელი სისტემა, საირიგაციო სისტემა – 19 ევროდან.

დამატებით თქვენ მიიღებთ:

  • პროექტის ღირებულების 20%-მდე შიდა განვადების სისტემა
  • განვადების გადახდა მიღებული მოსავლის მეშვეობით
  • რეალიზაციაში მხარდაჭერა/წინასწარ შესყიდვის ხელშეკრულების გაფორმება
  • მაღალხარისხიანი თესლების მიწოდება